Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Visie

Bureauvisie.jpg

01// Multidisciplinair
ontwerpbureau

BDP is een multidisciplinair ontwerpbureau dat al meer dan 25 jaar zijn sporen verdiend heeft in het binnen- en buitenland. Sinds 2008 is het bureau onderdeel van BDP – het grootste interdisciplinaire ontwerpbureau in europa. BDP is actief in vrijwel alle ontwerpdisciplines en loopt voorop met het ontwerpen van gebouwen voor gezond­heidszorg, onderwijs, retail, sport en wonen.

BDP heeft een zeer gevarieerd opdrachtenpakket waarbij afhankelijk van de gewenste sfeer wordt gezocht naar de middelen die daarbij aansluiten. Hierbij worden de ontwerpteams aangemoedigd om buiten de vaste kaders te denken. Door de multi­disciplinaire bezetting van het bureau en de duidelijke visie is BDP veelal bij een project betrokken vanaf de eerste schetsen tot realisatie.

02// De plek als
uitgangspunt

Wij hebben een duidelijke visie als het gaat om stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven, ruimtelijke inrichting en architectuur. Hierbij wordt steeds de plek als uitgangspunt genomen, met de specifieke eigenschappen, verbanden en historie die daarbij horen.

Beginpunt bij iedere opgave is daarom een analyse van de locatie, met knelpunten en (potentiële) kwaliteiten, zowel van het plangebied als de grotere context. Vanuit de specifieke omstandigheden van de plek en het gevraagde programma wordt gezocht naar een helder concept en bij grote projecten tevens naar een plan van aanpak. Centraal in dit concept staat wat later de ziel van de plek zal worden.

Door de plek als inspiratie te gebruiken en de beoogde sfeer (identi­teit) als richtinggevend ontwerpmiddel in te zetten, ontstaan plekken die zich in kwaliteit en identiteit onderscheiden. Geen pasklare oplossingen, maar maatwerk, waardoor er veel meer variatie ontstaat en ook de gebruikers zich weer kunnen identificeren met de plek.

03// Communicatie

Goede communicatie is essentieel in ieder project, maar zeker bij grote / complexe projecten met een lange doorlooptijd en meerdere betrokken partijen. Communicatie vindt plaats op diverse manieren. Vergaderingen, presentaties, tekeningen en een maquette dragen allemaal bij aan een goede communicatie en een effectief proces.

Ook de wijze waarop externe betrokkenen geïnformeerd worden over de voortgang en de diverse producten waarin het ontwerp wordt vastgelegd zijn van grote invloed op het draagvlak voor de plannen en de continuïteit van het proces.

04// Duurzaamheid

Een van de kernwaarden van BDP is ‘making places for people’ waarbij diverse duurzaamheidsaspecten door ons als vanzelfsprekend in een visie of ontwerp geïntegreerd worden. BDP is van mening dat ‘duurzame stedenbouw’ een vorm van stedenbouw is die in alle stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut om een hoge ruimtelijke kwaliteit in combinatie met een lage milieubelasting tot stand te brengen. En die beiden in de tijd weet te handhaven, zodat ook toekomstige generaties daar in delen.