Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Amersfoort, Kop Gildenkwartier

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Amersfoort gemeente Amersfoort 45 woningen met commerciele ruimte ontwerp 2009-2010, realisatie: start 2014

Project details

De Kop van het Gildenkwartier maakt deel uit van het omvangrijke stedelijke herontwikkelingsgebied Centraal Stadsgebied Noord. Enkele uitgangspunten die indertijd gehanteerd werden zijn echter gewijzigd. De gemeente heeft  BDP. in 2009 gevraagd om op basis van de nieuwe inzichten enkele modellen te ontwikkelen voor het terrein en op basis hiervan een beeldkwaliteitplan op te stellen.
Ten behoeve van de voltooiing van het aangrenzende woningbouwproject Gildenkwartier en de Eemhaven dient dit gebied integraal en hoogwaardig ontwikkeld te worden.
De bebouwing in de omgeving kent twee schaalniveaus. Het Gildenkwartier en de industriële bebouwing aan de overzijde van de Eem bestaan hoofdzakelijk uit wat stedelijker bebouwing. De woonwijk Jericho en Jeruzalem (ten noorden van het plangebied) omvat hoofdzakelijk rijwoningen van beperkte omvang; 2 lagen met een flauwe kap. Het ontwerp vormt de schakel tussen deze twee schaalniveaus.
De hoek van het bouwblok krijgt een prominente ligging en biedt ruimte aan de havenfaciliteit met daarboven appartementen met balkons in de punt. Op de kop bij de Kwekersbrug komen ook appartementen en een accent, uitkijkend over de Eem richting de binnenstad. De wanden aan de kade worden verder ingevuld met stadswoningen, terwijl aan de noordzijde aangesloten wordt op de kleinere schaal van de bestaande bebouwing met ééngezinswoningen. Het voormalige benzinestation wordt gekoppeld aan de nieuwbouw en krijgt een gebruiksfunctie als bijv. entreeruimte, wachtruimte, praktijkruimte, etc. Het bouwblok biedt ruimte aan ca. 45 woningen, aangevuld met commerciële-/ haven-voorzieningen. Het parkeren gebeurt grotendeels onder een dek binnen het blok, terwijl een deel van het bezoekersparkeren op maaiveld langs de wegen is opgelost. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige ontwerp, Beeldkwaliteitplan