Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Dronten, Hanzekwartier

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Dronten Gemeente Dronten Circa 55 hectare, circa 1300 woningen, commerciéle ruimten, kantoren, scholen Ontwerp 2010-heden, Realisatie vanaf 2011

Project details

Het Hanzekwartier in Dronten is op dit moment een bedrijventerrein met een gedateerde uitstraling. Door de komst van de Hanzelijn in 2012 is het gebied gunstig komen te liggen tussen het station aan de noordzijde en het centrum aan de zuidzijde. Deze verbeterde ligging is aanleiding geweest het bestaande gebied te herstructureren en om te vormen tot een levendige wijk.
De treinreiziger komt aan op een aantrekkelijk vormgegeven stationsplein, waar de bijzonder vormgegeven luifels de ruimte indelen en identiteit geven. Het plein wordt begrensd door gebouwen met een mix van functies, als woningen, voorzieningen en een school. Van het stationsplein naar het zuiden, langs de heringerichte invalsweg De Noord, is een bijzondere langzaamverkeersroutes geïntroduceerd: de Loper. Deze Loper verbindt het station met het centrum van Dronten en wordt begeleid door bebouwing met een menging van functies. Ten oosten van het plein, op korte loopafstand van het station, zal een onderwijszone worden gerealiseerd, ingebed in de groene randen van het Dorpsbos.
Het gebied ten westen van De Noord is ontworpen als woongebied met ruimte voor bijzondere woonmilieus. Het gebied ligt langs de Lage Vaart en zowel ten zuiden als in het midden van het gebied ligt een haven. Om het contact met het water verder te vergroten worden er een drietal nieuwe waterinhammen gerealiseerd, waardoor de kwaliteit van de Lage Vaart nog meer het Hanzekwartier ingetrokken wordt en een voor Dronten nieuw woonmilieu wordt geïntroduceerd. De oevers zijn deels privé en deels openbaar. Voor de structuur van het plan is gekozen om het bestaande oost-west lopende wegenpatroon zo veel mogelijk over te nemen, om zo het plan gunstig te kunnen faseren. Als nieuw verbindend element wordt een slingerende noord-zuid route geïntroduceerd.
De bebouwing zal bestaan uit een menging van diverse sferen, dichtheden en accenten. Langs de doorgaande routes is sprake van een dichtere bebouwingsopzet, die aan de zuidwestzijde eindigt in bijzondere bebouwing aan de boulevard van de bestaande haven. In het middengebied wordt veelal ingezet op grondgebonden woningen met een informele dorpse situering. Langs de waterinhammen komt een variatie aan bijzondere woningtypes, die verschillend reageren op de situering aan het water. De belangrijkste plekken in het plan, zoals de knik in de Lage Vaart, de kop van de bestaande binnenhaven en het stationsplein, worden geaccentueerd door torens tot 10 lagen hoog.

Gerelateerde link

Betrokken disciplines

Structuurvisie, Inrichting Stationsgebied, Beeldkwaliteitplan, Supervisie