Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Greater Noida, Godrej Golf Links, India

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Greater Noida, India Godrej Properties 100acres / 40 hectares ontwerp 2016, realisatie vanaf 2017

Project details

Het doel van dit masterplan is om een ​​woonwijk met een aantal recreatieve functies te creëren. De grootste van deze is de golfbaan. Het zicht op de golfbaan en de relatie tussen de golfbaan en de huizen eromheen is een belangrijk uitgangspunt in het plan.

Gezond leven en actieve levensstijl worden in het ontwerp van de 'recreatieve township' gestimuleerd. De woonwijk heeft goede beloopbare straten, een uitgebreid systeem van voetpaden en comfortabele wandelingen die elk huis aan de bredere context verbinden. Een continue route om de golfbaan heen vormt een prettige reis door de hele ontwikkeling. Aantrekkelijke bestemmingen worden gecreëerd binnen elke buurt, ook dorp genoemd, in de vorm van gebouwde voorzieningen en groene gebieden voor sport en recreatie. Wandelpaden en fietspaden zijn gescheiden langs de belangrijkste straten. De stillere woonstraten zijn ontworpen met sharespace principes.

Het creëren van dorpen met verschillende karakter is de sleutel tot het succes van het plan. Elk dorp heeft een unieke sfeer dankzij specifieke straatpatronen en specifieke vormgeving van de openbare ruimte. Daarnaast hebben de dorpen een gemengd karakter dankzij het toepassen van verschillende woningtypologieën en de combinatie van hoog en laagbouw. Grote villa's hebben zicht op de golfbaan, terwijl rijwoningen en kleinere villa’s bevinden zich meer in het centrum van de dorpen. Appartementen zijn geplaatst als markers bij de ingangen van de township. Elk dorp heeft een hart met gebouwde voorzieningen en groene buitenruimten die als informele ontmoetingsplaats functioneren.

Naast de centrale golffunctie worden continue rijbomen langs elke straat geplant om het groene karakter van de township te versterken en om voor schaduw te zorgen.

Parkeren op de straat, ondergrond voorzieningen en inritten zijn geïntegreerd met de plaatsing van de bomen. Door verharding te beperken en zo veel mogelijk groen te realiseren, worden een ​​koele leefomgeving gecreëerd en het 'warmte-eiland effect' van de ontwikkeling verminderd. Regenwater wordt in ondergrondse containers verzameld en vervolgens voor de golfbaan gebruikt.

Extra info: Plan opbouw

De golfbaan heeft een X-vorm en is gelegen in het centrum van het plangebied. De vorm van de golfbaan creëert vier deelgebieden eromheen, de dorpen, die kunnen worden ontwikkeld. De township is toegankelijk via vier ingangen. Elke ingang biedt uitzicht op de centraal gelegen X-vormige golfbaan. De belangrijkste clubhuis, het speciaal golfoefenterrein en de commerciële voorzieningen zijn gelegen aan de hoofdingang ten zuiden van het plangebied.

De meanderende Golf Course Road, die de vorm van de golfbaan volgt, biedt open uitzicht op de golfbaan. Een extra brede groenzone, beplant met bomen en struiken geeft de Golf Course Road een ruim en groen karakter. Luxe villa's met uitzicht op de golfbaan, zijn gelegen aan de rand van de golfbaan. Premium villa's langs deze straat hebben ook een golf-adres. Appartementsgebouwen, gelegen aan de poorten, benadrukken de ingangen van de ontwikkeling. De appartementen hebben een maximale uitzicht op de golfbaan en de golfbaan van de aangrenzende Jay-Pee Green Development. Elk cluster van appartementen heeft een onafhankelijke clubhuis.

De Golf Link is een rondwandeling die toegang geeft tot de verschillende dorpen binnen de ontwikkeling. De clubhuizen van elk dorp zijn gelegen langs de Golf Link. De Golf Link heeft een groen karakter met brede voetpaden en beplante zones. Een groen netwerk binnen elke dorp verbindt de groene open ruimtes met de golf parken aan de rand van de golfbaan. Elk dorp is toegankelijk voor autoverkeer via een Loop Road, ook omzoomd met bomen. De Short Streets en de Long Streets, afsplitsing van de Loop Road, maken het wegensysteem af.

Vraagstuk

Een Masterplan voor een golfbaan met residentiele ontwikkeling omheen ontwerpen

De golf woonomgeving aan een ​​breder scala van inkomensgroepen laten ervaren

Resultaat

Een residentiële ontwikkeling met een aantal recreatieve functies

Gezond leven en een actieve levensstijl

Buurten met verschillend karakter

Duurzame ontwikkeling

Betrokken disciplines

Greater Noida, Godrej Golf Links, India