Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

India, Mandi, IIT Campus

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Mandi, India Indian Institute of Technology, India Circa 200 hectare Ontwerp 2011, Realisatie vanaf 2012, gereed 2025

Project details

De Indian Institutes of Techonology (IIT) zijn prestigieuze universiteiten in India en er is een toenemende vraag naar hun opleidingen. Daarom is de doelstelling van de Indiase regering om de komende jaren de IIT’s uit te breiden met nieuwe campussen. Deze nieuwe campussen komen verspreid over het land en worden vanuit een bestaande, gevestigde campus, die in de grote steden liggen, gevolgd. De nieuwe campussen worden veelal in meer afgelegen gebieden gerealiseerd, waar ze, naast het aanbieden van opleidingen, ook als katalysator voor nieuwe ontwikkelingen dienen.

Een internationale samenwerking tussen verschillende vestigingen van het bureau heeft geresulteerd in een prestigieuze nieuwe opdracht: het ontwerp van een Masterplan voor de campus van I.I.T. Mandi (Indian Institute of Technology) in de Himalaya.
Het plangebied heeft een omvang van ca 200 hectare, met grote hoogteverschillen en gelegen langs de rivier de Uhl. De opgave omvat onder meer de nieuwbouw van diverse faculteitsgebouwen, huisvesting voor staf en studenten, sportfaciliteiten, restaurants, conferentiecentra, en verdere aanvullende functies.
De gevarieerde topografie is aanleiding voor een ontwerp opgebouwd uit deelgebieden, waardoor verschillende 'buurten' ontstaan met een organisch mozaïek van gebouwen van gevarieerde grootte en vorm. Dit sluit tevens aan bij de traditionele nederzettingen in het gebied, die meestal compact van opzet zijn, een sterke relatie hebben met de natuurlijke context en hoogtelijnen.
Het Masterplan voor de I.I.T. Mandi Campus is gericht op het creëren van een aantal deelgebieden met een menselijke schaal, bestaande uit een rijke mix van activiteiten zoals wonen, leren, werken en recreëren; onderling verbonden door een goed voetgangers- en fietsnetwerk. Daarbij is de visie opgebouwd rond 5 - 10 minuten loopafstanden om ervoor te zorgen dat de verschillende activiteiten goed met elkaar verbonden zijn en dat de gebouwen en ruimten een samenhangend geheel vormen.

Gerelateerde links:

Betrokken disciplines

Masterplan