Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Londen, Vauxhall Area SPD

Feiten

Locatie Opdrachtgever Afgerond
London, UK Lambeth Council 2013

Project details

In vervolg op van een stedenbouwkundige studie in 2006, waarin de capaciteit voor hoogbouw in Vauxhall werd getoetst, is BDP door Lambeth Council gevraagd om een aanvullende stedenbouwkundige beleidsvisie te schrijven voor Vauxhall en omgeving. Vauxhall maakt deel uit van het kansengebied Vauxhall/Batterdea/Nine Elms en is zodoende aangewezen als belangrijke plek voor toekomstige, regionale groei; zowel voor nieuwe banen als voor huisvesting. De visie heeft als doel het ontwikkelen van een sterke en samenhangende stedelijke strategie voor het gebied en het opzetten van een raamwerk voor het realiseren en beheren van de noodzakelijke verandering.

Met vele aanvragen voor gebouwen van meer dan 100 verdiepingen, en met een capaciteitsvraagstuk van Vauxhall’s infrastructuur, was een raamwerk nodig om te zorgen dat de locatie, de schaal, het ontwerp en het positieve effect voor de omgeving van de gerealiseerde projecten naar behoren is. De stedenbouwkundige visie richt zich op het evenredig verspreiden van de revitalisaties en het behoud van het karakter van de plek en de omgeving. Het biedt een kader waarmee de Raad toekomstige ontwikkelingsvoorstellen in Vauxhall kan beoordelen.

Doormiddel van uitgebreide (openbare) beraadslaging in 2007/2008, waaronder workshops en BDP input van MVA Transport, werden een reeks capaciteitsstudies geprepareerd voor overleg. De verschillende opties toonde een overkoepelende visie voor de toekomst van Vauxhall met enkele radicale ideeën voor verandering, voor het ‘Vauxhall Crass’-gebied in het bijzonder. De ideeën werden onderbouwd met gedetailleerde ontwerp strategieën. BDP’s samenwerking met LB Wandsworth, de GLA en de TfL, waren van essentieel belang om in lijn te komen met het al bestaande ontwikkelingsraamwerk van Vauxhall.

De publieke beraadslaging eindigde officieel in 2009. Door gewijzigde economische omstandigheden en wijziging in het ruimtelijke beleid, heeft het project tot eind 2011 in de ijskast gestaan. Begin 2012 werd het werk aan het stedenbouwkundig visie weer opgepakt en inmiddels is het aangenomen door de raad

 

Vauxhall Area aanvullende planning document: www.lambeth.gov.uk

Samenvatting

Het ontwikkelen van een alomvattende strategie overkoepelende visie voor het leveren van aanzienlijke groei resulterende in nieuwe banen en huizen

Te zorgen voor een sterk stedenbouwkundig kader en het creëren van ruimtelijke indentiteit in Vauxhall

Het ontwerp moet ervoor zorgen dat elke ontwikkeling bijdraagt aan het realiseren van de overkoepelende visie

Resultaat

Een duidelijk visie voor de toekomst van Vauxhall en de omgeving

Definieren van een reeks onderscheidende gebieden, met individueel grondgebruik, stedelijke ontwerpen en ontsluitingsprincipes

Een reeks overkoepelende principes voor (de uitstraling van) de ruimtes, infrastructuur, hoge gebouwen en vervoer

Duidelijk advies geven over de uitdagingen voor het behalen van de doelstellingen voor Vauxhall

Betrokken disciplines

Planologie, Stedenbouw, Inrichting openbare ruimte