Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zuidvleugel, Rijksstudie Advies Mainport en logistiek.

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied
Zuidvleugel Ministerie I&M 2012

Project details

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn in samenwerking met Ecorys verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de Zuidvleugel in beeld gebracht.
Scenario’s helpen bij het in beeld brengen van toekomstige onzekerheden. Ze bieden onderbouwde voorstelbare toekomstbeelden, die het gevolg zijn van zo realistisch mogelijk ingeschatte ontwikkelingen op basis van externe factoren. De toekomst is niet te voorspellen, maar verschillende toekomsten zijn wel voorstelbaar. Deze verschillende voorstelbare toekomsten worden scenario’s genoemd.

De studie omvat de belangrijkste trends die van invloed zijn op de ruimtelijke ordening in de Zuidvleugel. De meest onzekere trends die tevens een grote ruimtelijke impact hebben, vormen de basis van de ontwikkelde scenario’s. In totaal zijn vier verschillende scenario’s ontwikkeld die elk een ander economisch en sociaal beeld voor de Zuidvleugel tonen. De trends die niet als uitgangspunt voor de scenariovorming zijn gebruikt, komen wel terug in de scenariobeschrijving. Zodoende zijn de scenario’s op een brede grondslag gestoeld.

In de studie zijn niet alleen de scenario’s beschreven, maar zijn deze ook verbeeld in diverse kaarten en collages. Op deze manier zijn de scenario’s ook visueel vormgegeven en spreken ze duidelijk tot de verbeelding.

Betrokken disciplines

Scenario studie