Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Shanghai Taopu ‘smart city’

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Shanghai Stad Shanghai ca 400ha, 400.00m2 wonen, winkels, kantoren, voorzieningen, bedrijven ontwerp 2014-2015

Project details

wij hebben i.s.m. de BDP studio in Shanghai het  stedenbouwkundig plan gemaakt  voor Taopu ‘smart city’  in Shanghai.

Het terrein  van 400 ha bevindt zich nabij de 3e ring van Shanghai. Het bestaat op dit moment uit bedrijven en industrie. Het zal worden getransformeerd in een gebied met 400.000 m2 aan gemengd stedelijk programma en een groot stedelijk park.

Duurzaamheid is het centrale thema in het stedenbouwkundig plan. Water en groen zijn ingezet om een centrale plek te markeren. Deze plek is ontwikkeld als een gemengd stedelijk kerngebied in hoge dichtheid. Dit centrumgebied is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer door de twee metrohaltes waar het aan ligt.

De  bestaande verkeersstructuur (een grid patroon) voor het verkeer is omgebogen naar een hiërarchische structuur (met een ringweg) zodat  in het centrumgebied autoluwe straten konden ontstaan. Het is voor de voetgangers en fietsers vervolgens geschikt gemaakt door knikkende straten te introduceren met directe verbindingen naar het omliggende groen. In het centrumgebied is een openlucht winkelgebied ondergebracht: iets bijzonders voor Shanghai dat voornamelijk shopping malls kent! Spectaculaire kantoortorens verbonden met voetgangersbruggen markeren het belangrijkste metrostation. Rondom het centrumgebied liggen verschillende deelgebieden met wonen en werken. In alle deelgebieden is ingezet op een directe relatie met het groen in het gebied. Historische artefacten zoals oude schoorstenen en een tempel zijn in het plan opgenomen.Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp