Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Centrumgebieden

 

Informatie

Oudere dorpen, steden of buitenplaatsen hebben veelal een historische structuur als basis. Dit is echter niet altijd goed herkenbaar; vaak is deze structuur niet goed gebruikt in de hedendaagse inrichting of de functionele invulling van het gebied. Dit speelt met name in de kleinere kernen. Onder andere doordat de opbouw met kleinschalige winkelpanden onvoldoende ruimte biedt voor hedendaagse winkels met een grotere schaal.

Om deze locaties te revitaliseren is een goede analyse van de sterke en kenmerkende aspecten noodzakelijk, om op basis daarvan een pakkende visie te ontwikkelen en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Hierdoor kan worden voorkomen dat het gebied verder versnippert en kan door verdichting, een herkenbare inrichting van de openbare ruimte en een passend voorzieningenaanbod weer een centrumgebied met een herkenbare eigen identiteit ontstaan.

BDP Khandekar heeft al verscheidene Masterplannen en Beeldkwaliteitplannen voor centrumgebieden opgesteld, die zich richt op de hoofdzaken van het ontwerp zonder alle details vast te leggen. Hierdoor zijn onze centrumvisies toekomstbestendig.

Centrumgebieden Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen