Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Openbare Ruimte

 

Informatie

De openbare ruimte wordt door BDP beschouwd als het bindende element in de stedenbouwkundige ontwerpopgave.
De openbare ruimte en de inrichting daarvan is niet alleen bepalend voor de gebruiksmogelijkheden van de ruimte, maar ook voor de sfeer van de plek. Wanneer de sfeer van de openbare ruimte passend is, zal het beter worden gebruikt en uiteindelijk duurzamer van karakter blijken.

In stedelijke situaties vormt bebouwing de begrenzing van de openbare ruimte.
Richtlijnen voor de bebouwing worden vanuit de gewenste sfeer van de openbare ruimte opgesteld.
Ook de omvang van de openbare ruimte heeft een groot effect op sfeer, flexibiliteit en bruikbaarheid. Door de openbare ruimte plaatselijk te vergroten, maar vooral ook te beperken, kunnen plaatsen met een specifieke functie in het stedelijke netwerk, worden benadrukt.

In landschappelijke opgaven kunnen bijvoorbeeld bomenrijen, bosschages en waterpartijen worden ingezet als middel om open ruimtes te creëren of begrenzingen te markeren. Zichtlijnen en routes leggen verbanden tussen de verschillende plekken in en buiten het ontwerp.

BDP ontwerpt ook inrichtingselementen voor de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn bruggen, fietsenstallingen, kunstwerken en fonteinen.

Openbare Ruimte Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen