Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Stad en Infrastructuur

 

Informatie

Spoorlijnen, snelwegen en knooppunten liggen veelal verhoogd of verdiept in hun omgeving en vormen barrières tussen omliggende gebieden.
Ook is nabij infrastructurele lijnen vaak sprake van geluidsoverlast of andere vormen van milieuhinder. Hierdoor ontstaan restzones op soms bijzondere locaties in of nabij stedelijke centra.

Door inventief ontwerpen kunnen deze restzones weer onderdeel worden van het stedelijk weefsel:

  • Benutten van de bereikbaarheid van de locatie die in het algemeen goed is door de nabijheid van infrastructuur;
  • Door hoogteverschillen te gebruiken als bindend element;
  • Door gebruik te maken van en in te spelen op de zichtbaarheid van deze locaties vanaf de infrastructurele lijnen (creëren van identiteit);
  • Door ruimtelijke verbindingen en visuele verbanden te leggen tussen het herontwikkelingsgebied en de bestaande omringende stadsdelen.
  • Minder milieugevoelige functies kunnen op zodanige wijze worden gesitueerd dat zij afscherming bieden aan meer gevoelige functies.

Stad en Infrastructuur Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen